Koszt przesyłki w Polsce

Zamówie powyżej 190 PLN netto – przesyłka GRATIS !

Zamówienie poniżej 190 PLN netto  -  koszty przesyłki 20,00 netto PNL

Dostawa w Polsce

 1. Zamówiony towar przesyłamy pocztą kurierską  DPD. Możliwy jest również odbiór osobisty.
 2. Realizujemy zamówienia na terenie całej Polski.
 3. Zastrzegamy sobie możliwość żądania opłacenia z góry za wybrany towar, szczególnie w przypadku dużej wartości jednostkowej. W takim wypadku płatność lub jej część powinna być dokonana na rachunek bankowy firmy Eurosima, jako przedpłata za dany towar, a kopia wpłaty przesłana mailem. Zamówienie zostanie przyjęte w chwili pojawienia się środków na rachunku bankowym firmy Eurosima.
 4. Nieuzasadniona odmowa odbioru przesyłki powoduje obciążenie Klienta kosztami związanymi z przesyłką do miejsca zamówienia, oraz zwrotu.

Dostawa za granice Polski

 1. Przesłki zagraniczne są na koszt zamawiającego. Prosimy o skontaktowanie sie z naszym biurem aby uzyskać informacje na temat kosztów przesyłki.

Przyjmowanie zamówień:

 1. Sklep Internetowy
 2. Mailem na adres: eurosimapolska@gmail.com
 3. Przez Whats App na numer telefonu 0048 515 052 204

Realizacja zamówień

 1. Składając zamówienie klient potwierdza i akceptuję ceny zamówionych towarów oraz regulamin sprzedaży. Potwierdzenie zamówienia jest jednoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży. Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia faktury.
 2. Po złożeniu zamówienia Klient zostaje poinformowany o realizacji jego zamowienia i otrzymuje potwierdzenie mailem na podstawie proformy.
 3. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie.
 4. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).
 5. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT w chwili, gdy towar jest gotowy do wysyłki.
 6. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Eurosima oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 7. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

Ceny towarów

 1.     Wszystkie podane ceny są cenami brutto (z wliczonym podatkiem VAT). 
  Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 2.     Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen towarów.

Warunki Dostawy

 1.     Termin dostawy określony w Potwierdzeniu Zamówienia jest przybliżony.
 2.     Miejsce dostawy Produktów jest wskazane w Potwierdzeniu Zamówienia.
 3.     Produkty mogą być dostarczane partiami.
 4.     Odpowiedzialność za dostawę kończy się w chwili opuszczenia przez towar magazynu. Wszelkie  zastrzeżenia jakościowe i ilościowe dotyczące zamówionego towaru należy zgłosić niezwłocznie  mailem, nie później niż 3 dni od daty odbioru dostawy. Po tym terminie reklamacje nie będą  uwzględnione.

Formy płatności

 1. zaplata przez PayPal
 2. zaplata poprzez kurieriera DPD za pobraniem
 3. przedplata na rachunek bankowy firmy Eurosima
 4. gotówka przy odbiorze osobistym

Reklamacje

 1. Odbiorca jest zobowiązany do sprawdzenia otrzymanego towaru. Jeśli towar jest niewłaściwy lub ilość nie jest zgodna z listami przewozowymi lub ze specyfikacjami, Odbiorca powinien niezwłocznie, tj. w ciągu 7 dni od daty otrzymania towaru, powiadomić o tym pisemnie Dostawcę. W przypadku uchybiania powyższemu terminowi i przewidzianej formie powiadomienia, uważa się, że Klient przyjął i zaakceptował dostarczone mu Produkty.
 2. Warunkiem uwzględnienia reklamacji jest wyslanie informacji mailem eurosimapolska@gmail.com lub na adres firmy Eurosima, ul. Lelewela 70, 61-409 Poznań w przeciagu 7 dni.
 3. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu będą uwzględniane tylko w przypadku spisania protokołu reklamacyjnego w chwili odbioru przesyłki. Protokół musi być sporządzony wspólnie z dostarczającym przesyłkę kurierem i być przez niego podpisany.
 4. Zwracany towar nie może nosić śladów używania lub zniszczenia.

Inne

Nie ujęte w regulaminie kwestie sporne, rozstrzygane będą przy zastosowaniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Za siedzibę Sądu rozpatrującego sprawy sporne uznaje się sąd najbliższy siedzibie sprzedającego.